Internetowy sklep z płytami z muzyką - FaN
new release | pre release | reissue | promo | sale | terms and conditions |delivery
to favorite

polski
 
wersja polska
    EUR USD GBP
 
Log in 
Styles 
New release 
Pre-release 
Search
 
exact phrase
 
 
 

Items: 0
Amount: 0.00 EUR

 
 

 

 
 
 Items: 0

clear
 
Christmas music 


Music for driving 

For gift 

Music for children 


audiophile & HD 


movies on DVD and BluRay 


merchandise 


Various dance 

Various pop 

Various rock 

Vinyls 

Vinyls
super offer !!!
 

Maxi-singles 

Overstock 

Boxes 

Cheap CDs 

Cheap MCs sale Music press 

Books 

 
hard & heavyalternativerockBluesRockArtRockpopmuzyka klubowa

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI w sklepie internetowym www.fan.pl

1. Procedura określa szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu reklamacji w sklepie internetowym FaN Dariusz Czapka, www.fan.pl

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przesłanego Towaru, Klient niezwłocznie powinien poinformować sklep FaN o istniejących wadach oraz o swoim żądaniu. Informację taką Klient przesyła e-mailem na adres sklep@fan.pl, w temacie e-maila Klient powinien umieścić słowo "reklamacja" lub pisemnie na adres FAN Dariusz Czapka, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce.

3. Sklep udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, który nie jest wiążący dla Klienta.

4. W przypadku gdy Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient jeżeli Towar ma wadę, może również:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do FaN Dariusz Czapka, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce załączając szczegółowy opis wykrytej wady oraz dowód zakupu. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy błędów odczytu, przed odesłaniem płyty do reklamacji Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy błąd odczytu występuje również w przypadku odtwarzania płyty na innych odtwarzaczach. Otrzymane do reklamacji płyty sklep FaN przekazuje do oceny przez rzeczoznawcę. Najczęstszym przypadkiem problemów z odtwarzaniem płyt jest zły stan techniczny (lub zabrudzenie) urządzeń odtwarzających. Wszystkie odtwarzacze zawierające elementy optyczne (CD, SACD, DVD, BlueRay itp.) wymagają okresowego czyszczenia optyki. Standardowej procedury czyszczenia dokonać można w każdym punkcie serwisowym RTV.

13. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

15. W przypadku obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci gotówkę na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który towar był pierwotnie wysłany.

16. W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego Towaru wymieni go na Towar wolny od wad i odeśle na adres, na który pierwotnie został wysłany zamówiony towar w terminie najszybszym w jakim będzie to możliwe.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
BACK TO THE PREVIOUS PAGE
 
main page | delivery | terms and conditions | contact us

copyright © 1999-2020 fan.pl